Anunţ de licitaţie: Traducerea de reglementări tehnice

email
European flags flying in front of the Berlaymont

Image by TPCOM via Flickr

Comisia Europeană, Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie, anunţă deschiderea licitaţiei acând ca obiect

Traducerea de reglementări tehnice referitoare la Directiva 98/34/CE

2011/S 159-261803

Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Contract de servicii pentru asigurarea traducerii de reglementări tehnice în toate limbile oficiale ale UE (cu excepţia limbii irlandeze).

 

Cantitatea totală sau domeniul

Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie gestionează procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor şi al reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor privind serviciile societăţii informaţionale, stipulate în Directiva 98/34/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE. Informaţii suplimentare privind acest act sunt disponibile pe site-ul:http://ec.europa.eu/enterprise/tris. Conform acestei proceduri, toate proiectele de reglementări tehnice notificate Comisiei Europene trebuie traduse, în principiu, în toate limbile UE (cu excepţia limbii irlandeze). Prin urmare, trebuie planificată traducerea în 22 de limbi (bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză). Contractul poate fi extins la alte limbi în cazul extinderii UE.

Procedura se aplică tuturor produselor industriale şi agricole şi tuturor serviciilor societăţii informaţionale. Textele notificate sunt de natură tehnică, legală şi/sau economică. Este necesar un număr foarte mare de traduceri în termene foarte scurte pentru a asigura faptul că procedura de informare şi mecanismul de control reciproc funcţionează eficace.
Prin urmare, Comisia va avea nevoie de servicii de traducere pentru textele notificate şi pentru alte texte conexe aplicării procedurii prevăzute de Directiva 98/34. Numărul de texte şi mărimea acestora nu este previzibilă deoarece depind în întregime de activitatea de reglementare a statelor membre. Pentru a oferi o indicaţie, numărul total de pagini de documente care a trebuit să fie tradus (limbă-sursă) în anii 2009 şi 2010 a variat între aproximativ 27 000 şi 31 000 de pagini pe an. Aceasta a avut ca rezultat peste 200 000 de pagini de traducere (limbi-ţintă). Cu toate acestea, cifrele se pot schimba de la un an la altul. Textele voluminoase (peste 40 de pagini) şi majoritatea comunicărilor dintre Comisie şi statele membre vor trebui traduse în principal numai în limbile de lucru ale Comisiei (limbile engleză, franceză, germană).
Contractul va avea o durată iniţială de 12 luni şi va putea fi reînnoit pentru 3 perioade suplimentare a câte 12 luni fiecare (obţinându-se o durată maximă a contractului de 48 luni).
Natura serviciilor implică:
— texte foarte tehnice;
— respectarea de termene scurte şi foarte stricte;
— volume ridicate şi variabile de traduceri [numai cu titlul informativ, numărul mediu de pagini de traducere (limbi-ţintă) în 2009 şi în 2010 a fost de 17 000 de pagini pe lună, atingându-se un număr maxim de până la 26 000 de pagini pe lună].
Prin urmare, ofertanţii trebuie să aibă capacitatea de a furniza traduceri din toate cele 22 de limbi oficiale ale UE vizate în toate celelalte limbi oficiale (numărul de combinări posibile: 462). Aceasta implică şi gestionarea completă a serviciilor de la primirea reglementărilor tehnice notificate până la livrarea prin mijloace electronice a traducerilor în toate versiunile lingvistice solicitate (prin utilizarea bazei de date TRIS).
Fără TVA 36 000 000 EUR
Detalii complete despre condiţiile şi procedura de participare sunt disponibile în anunţul oficial de participare 2011/S 159-261803, publicat pe site-ul TED.
Enhanced by Zemanta

Popularity: 13%2 Comments

  1. Nu stiu daca am inteles bine: ofertantii pot fi doar agentiile de traduceri in acest caz ?! Un traducator nu poate asigura 22 de limbi si zeci de combinatii lingvistice …!

  2. Bună ziua, Veronica!
    Mulţumim pentru comentariu. Pentru această licitaţie, se pare că da, deoarece nu au permis împărţirea contractului în loturi, ca în cazul altor licitaţii. În cazul acesta, un singur traducător nu poate oferi serviciile necesare pentru întregul contract, însă un consorţiu de traducători poate trimite ofertă. Mai multe detalii pe site-ul TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261803-20…
    Călduroase salutări şi mult spor în toate!

Cititori online

Răsfoiţi arhivele!

Categorii