Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 ianuarie)

email
Conference of Community and European Affairs C...

Image via Wikipedia

Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.

Candidaţii la un stagiu de traducere remunerat trebuie:

  • să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate la aderare (Croaţia, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru sau Turcia),
  • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului,
  • să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau de un angajament salarial de mai mult de patru săptămâni consecutive pe lângă o instituţie europeană, un deputat sau un grup politic din Parlamentul European.
  • să fi obţinut, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, o diplomă corespunzătoare unui ciclu de studii universitare de minim trei ani;
  • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei ţări candidate şi să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Stagiile de traducere remunerate se acordă pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de a beneficia, în mod excepțional, de o prelungire, pentru o durată de maxim trei luni.

Perioada de înscriere pentru stagiile cu începere din 1 ianuarie este între 15 iunie şi 15 august (miezul nopţii).

Stagiile de traducere se desfăşoară la Luxemburg. Cu titlu indicativ, cuantumul bursei este în 2011 de 1.213,55 EUR pe lună.

Detalii suplimentare pe site-ul Parlamentului European: Stagii de traducere remunerate

Popularity: 25%


  • A apărut o eroare, probabil feed-ul s-a stricat. Încearcă mai târziu.

Cititori online

Răsfoiţi arhivele!

Categorii