Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)

email
Conference of Community and European Affairs C...

Image via Wikipedia

Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.

Candidaţii la un stagiu de traducere remunerat trebuie:

 • să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate la aderare (Croaţia, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru sau Turcia),
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului,
 • să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau de un angajament salarial de mai mult de patru săptămâni consecutive pe lângă o instituţie europeană, un deputat sau un grup politic din Parlamentul European.
 • să fi obţinut, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, o diplomă corespunzătoare unui ciclu de studii universitare de minim trei ani;
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei ţări candidate şi să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Stagiile de traducere remunerate se acordă pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de a beneficia, în mod excepțional, de o prelungire, pentru o durată de maxim trei luni.

Perioada de înscriere pentru stagiile cu începere din 1 aprilie este între 15 septembrie şi 15 noiembrie (miezul nopţii).

Stagiile de traducere se desfăşoară la Luxemburg. Cu titlu indicativ, cuantumul bursei este în 2011 de 1.213,55 EUR pe lună.

Detalii suplimentare pe site-ul Parlamentului European: Stagii de traducere remunerate

Popularity: 14%2 Comments

 1. sa-mi explice cineva va rog:

  •… şi să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii Europene.
  Cum se poate dovedi prin acte sau altefel (pentru ca nu s-a specificat nimc), cunoasterea aprofundata a altor 2 limbi straine?

  1. Mulţumim pentru comentariu. La linkul menţionat în articol există materiale care oferă detalii suplimentare (norme de aplicare, FAQ), aşadar vă sugerăm să parcurgeţi informaţiile publicate de instituţia care oferă stagiile. ATR diseminează informaţia în mod gratuit, însă nu administrăm în niciun fel aceste competiţii şi nu putem oferi ajutor sau consultaţă pentru completarea candidaturilor, acest lucru depinde de fiecare candidat în parte. Mult succes!

Cititori online

Răsfoiţi arhivele!

Categorii