Anunţ de licitaţie: FL/CHEM12 – Servicii de traducere

email
Enlargement of the European Union (animation) ...

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, denumit în continuare Centrul de Traduceri, intenţionează să încheie contracte-cadru multiple pentru traducerea şi/sau revizia de texte din domeniul chimic referitoare la activităţile diverselor organisme şi instituţii ale Uniunii Europene pentru care Centrul de Traduceri prestează servicii de traducere.
Textele de tradus şi/sau revizuit sunt din limba engleză în limbile bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, spaniolă, estonă, finlandeză, franceză, irlandeză, maghiară, italiană, lituaniană, letonă, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, suedeză şi croată.

Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 31.5.2012

Documente contra cost: nu

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 5.6.2012

Alte informaţii pot fi obţinute de la:

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Secţia pentru afaceri juridice
New Hemicycle, nivelul -4, 1, rue du Fort Thüngen, Kirchberg
Punct(e) de contact: Secţia pentru afaceri juridice
În atenţia: doamnei Sarah Chenut Cretin
1499 Luxemburg
LUXEMBURG
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Adresă Internet: http://www.cdt.europa.eu

Caietul de sarcini şi documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute de la:

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
New Hemicycle, nivelul -4, 1, rue du Fort Thüngen
Luxemburg
LUXEMBURG
Adresă Internet: http://www.cdt.europa.eu

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Secţia pentru afaceri juridice
New Hemicycle, nivelul -4, 1, rue du Fort Thüngen, Kirchberg
În atenţia: Secţia pentru afaceri juridice
1499 Luxemburg
LUXEMBURG

Anunţ preluat de pe portalul TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129193-2012:TEXT:RO:HTML&src=0

Popularity: 14%


Votaţi ATR Blog!

Votaţi ATR Blog în competiţia Top 100 Language Professional Blogs 2012!

Vote the Top 100 Language Professional Blogs 2012

Abonaţi-vă la ATR Newsletter!Cititori online

Răsfoiţi arhivele!

Categorii