Comitetul ATR Flash

There are no translations available.

Structura comitetului

Redactor-?ef: Thomas Tolnai

Redactori: Emanuel Bod, Cristiana Cobli?, Mihai Badea

Revizie: Cristina Buta?

Webmaster: Cristiana Cobli?

Misiune

Comitet de redac?ie al ATR Flash, revista Asocia?iei Traduc?torilor din Romnia.

ATR Flash este o revist? online trimestrial? editat? de Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia. Revista se concentreaz? asupra aspectelor privind practica, teoria ?i formarea n domeniul traducerii, interpretariatului, terminologiei, reviziei ?i activit??ilor conexe. ATR Flash ?i propune s? faciliteze comunicarea, schimbul de idei, transferul de bune practici ntre lingvi?ti profesioni?ti ?i exper?i interni ?i externi. Revista?ipropune, de asemenea, s? contribuie la promovarea ?i la dezvoltarea unei culturi a calit??ii n mediul profesional romnesc. Nu n ultimul rnd, ATR Flash se dore?te un mijloc de informare a membrilor organiza?iei cu privire la activit??ile ATR (conferin?e, seminarii, ?edin?e ale Consiliului Director, Adun?ri Generale, activit??ile comitetelor ATR etc.), dar ?i o platform? de comunicare ?i schimb de opinii, prin intermediul numeroaselor func?ii interactive. Astfel, ATR Flash se adreseaz? membrilor ATR, traduc?torilor, interpre?ilor, terminologilor, revizorilor profesioni?ti, formatorilor de traduc?tori ?i interpre?i, precum ?i celor interesa?i de practica, teoria ?i evolu?iile din domeniu. Con?inutul integral este accesibil exclusiv membrilor Asocia?iei Traduc?torilor din Romnia, dar fiecare num?r con?ine ?i cteva articole gratuite. Autorii nemembri ai ATR primesc gratuit un abonament de 3 luni la revist?, n cazul n care articolul este acceptat spre publicare n ATR Flash. Pentru detalii despre cerin?ele de redactare, calendarul de publicare, comitetul de redac?ie, precum ?i alte aspecte, vizita?i site-ul ATR Flash.