Membru debutant

There are no translations available.

Cine poate deveni membru debutant?

Membru debutant este o categorie destinat? masteranzilor sau doctoranzilor la un program acreditat de traductologie, terminologie ?i interpretariat. Aceast? categorie este special conceput? pentru cei care înc? nu activeaz? ca traduc?tori sau interpre?i ?i nu ob?in venituri din prestarea de servicii de traducere ?i/sau interpretariat. Nu sunt acceptate la aceast? categorie persoane care de?in o autoriza?ie de traduc?tor eliberat? înainte de data depunerii dosarului de aderare sau care studiaz? în domenii diferite de obiectul de activitate al ATR. Membrii debutan?i nu sunt considera?i prestatori de servicii de traducere ?i / sau interpretariat în cadrul ATR, a?adar nu au dreptul de a fi prezen?i în Anuarul ATR.

Calitatea de membru debutant este limitat? în timp la trei (3) ani consecutivi. La sfâr?itul perioadei de trei ani sau în orice moment înainte de terminarea celor 3 ani ca membri debutan?i, ace?tia pot opta pentru trecerea la un alt statut: membru aderent sau membru titular, conform procedurilor aferente categoriei respective de membru.

Obliga?iile membrilor debutan?i sunt:

Drepturile ?i obliga?iile membrilor debutan?i sunt prev?zute în Statutul ATR (Capitolul III – art. 25-27)

Pentru a adera la ATR la categoria de membru debutant, este necesar s? dovedi?i c? sunte?i masterand sau doctorand într-un program acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat.

Componen?a dosarului de aderare la categoria membru debutant:

 1. Formularul de aderare la ATR;
 2. CV detaliat (în format Europass);
 3. Copie xerox dup? carnetul de masterand sau doctorand într-un domeniu de studiu din sfera traducerilor, terminologiei, interpretariatului. Carnetul trebuie s? fie vizat la zi;
 4. Copie xerox dup? cartea de identitate sau dup? pa?aport;
 5. Copie xerox dup? certificatul de c?s?torie sau de divor?, numai în cazul schimb?rii numelui;
 6. Copie xerox dup? dovada pl??ii taxei de aderare.

Dosarul poate fi transmis electronic, completând formularul de aderare, prin po?t? sau fax pe adresa ATR. Pentru operativitate, v? recomand?m completarea formularului online de aderare. Dosarul este analizat de Consiliul director în prima ?edin?? dup? primirea dosarului, iar candida?ii devin membri de la data hot?rârii Consiliului director în acest sens. Procedura de analizare a dosarului dureaz? între 7 ?i 15 zile de la data primirii dosarului complet. În cazul transmiterii dosarului de aderare prin intermediul formularului online, ve?i primi o confirmare automat? prin e-mail, care indic? faptul c? dosarul dvs. a fost transmis cu succes c?tre ATR. Dup? analizarea dosarului de c?tre Consiliul Director al ATR ve?i primi un r?spuns oficial din partea ATR con?inând detaliile afilierii dvs. la ATR.

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Întreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre aderare ?i categoriile de membru din ATR

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

În 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din România a înaintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?inând observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

În 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pân? în 6 februarie a.c.

De asemenea, în 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

 

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

 • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
  The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
 • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (ĂŽncepere din 1 aprilie)
  Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...