Aderare

There are no translations available.

Categoriile deschise pentru aderare sunt: membru aderent ?i membru debutant.

Membru aderent este categoria cea mai numeroas? în ATR ?i este dedicat? traduc?torilor, interpre?ilor, terminologilor ?i revizorilor activi profesional (care realizeaz? o parte a veniturilor lor din serviciile de traducere ?i/sau interpretariat).În aceast? categorie se pot înscrie ?i cadrele universitare care formeaz? traduc?tori sau interpre?i în cadrul unor programe universitare, masterale sau doctorale acreditate. Calitatea de membru aderent al ATR este acordat? pe termen nelimitat, membrii p?strându-?i aceast? calitate atâta timp cât pl?tesc cotiza?ia anual? ?i respect? Codul deontologic, Statutul ?i Regulamentul intern al ATR.

Membru debutant este o categorie destinat? masteranzilor sau doctoranzilor la un program acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat. Categoria este special conceput? pentru persoane care înc? nu activeaz? ca traduc?tori sau interpre?i ?i nu ob?in venituri din serviciile de traducere ?i/sau interpretariat. Calitatea de membru debutant este limitat? în timp la trei (3) ani consecutivi. La sfâr?itul perioadei de trei ani sau în orice moment înainte de terminarea celor 3 ani ca membri debutan?i, ace?tia pot opta pentru trecerea la un alt statut: membru aderent sau membru titular, conform procedurilor aferente categoriei respective de membru.

Forma de organizare sub care v? desf??ura?i activitatea (persoan? fizic?, întreprindere individual?, angajat cu norm? întreag? sau par?ial?, drepturi de autor etc.) nu este relevant? în aceast? etap?. Criteriile ?i componen?a dosarului de aderare sunt diferite în func?ie de categoria de membru aleas? (aderent sau debutant), candida?ii trebuie s? aduc? dovada activit??ii în domeniul traducerilor la nivelul cerut pentru categoria respectiv?.

  • Sunte?i traduc?tor, interpret, terminolog ?i /sau revizor profesionist activ în România sau în str?in?tate? Categoria recomandat? este cea de membru aderent. Transmite?i dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-aderent/
  • Sunte?i cadru universitar care formeaz? traduc?tori sau interpre?i? Categoria recomandat? este cea de membru aderent. Transmite?i dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-aderent/
  • Sunte?i student, masterand sau doctorand la un program de studii acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat? Categoria recomandat? este cea de membru debutant. Transmite?i dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-debutant/

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Întreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre aderare ?i categoriile de membru din ATR.