Titularizare

There are no translations available.

Titularizarea este procedurade trecere de la statutul de membru aderent sau debutant la statutul de membru titular (persoan? fizic? sau juridic?, în func?ie de forma de organizare a membrului). Membrii aderen?i sau debutan?i ai ATR sunt eligibili pentru titularizare dac? sunt membri activi ai ATR de cel pu?in 3 ani, cu cotiza?ia achitat? la zi ?i cu cet??enie român?.

Membrii titulari au, în plus fa?? de membrii aderen?i sau debutan?i, dreptul de a vota în Adunarea General? a ATR ?i de a candida în structurile ATR, precum ?i dreptul de a utiliza sigla ATR.

Obliga?iile membrilor titulari ai ATR sunt:

  • s? achite la timp cotiza?ia anual? corespunz?toare categoriei de membru titular (pentru detalii consulta?i pagina de Cotiza?ii);
  • s? participe la Adunarea General? a ATR în persoan? sau prin procur?;
  • s? respecte Codul deontologic, Statutul ?i Regulamentul intern al ATR.

Drepturile ?i obliga?iile membrilor titulari sunt prev?zute în Statutul ATR (Capitolul III – art. 16-19)

Titularizarea se realizeaz? la cerere, în urma unei proceduri de certificare pe baz? de dosar adaptate formei de organizare a membrului. În etapa de titularizare, membrii ATR pot opta pentru categoria corespunz?toare formei de organizare proprii:

Dosarul poate fi transmis prin e-mail, prin po?t? sau fax pe adresa ATR. Dosarul este analizat de Consiliul director în prima ?edin?? dup? primirea dosarului complet, iar candida?ii dobândesc statutul de membru solicitat de la data hot?rârii Consiliului director în acest sens ?i sub rezerva dovezii de plat? a cotiza?iei de membru titular al ATR. În cazul în care dosarul de titularizare este respins de c?tre Consiliul director al ATR sau dac? membrii nu confirm? plata cotiza?iei la nou categorie, ace?tia î?i p?streaz? statutul anterior.

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Întreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre aderare ?i categoriile de membru din ATR

Important!Pot deveni membri titulari ai ATR numai membrii aderen?i sau debutan?i ai ATR. În cazul în care nu sunte?i înc? membru al ATR, vizita?i pagina de aderare pentru a v? al?tura ATR.