Asociaţia Traducătorilor din România

Introducere

n ultimii 11 ani, Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a reprezentat organiza?ia c?tre care s-au ndreptat mii de traduc?tori, interpre?i, terminologi ?i revizori romni atunci cnd au avut nevoie de informa?ii pertinente ?i corecte, de formare de calitate, modern? ?i adaptat? nevoilor lor, de ndrumare la nceput de carier?, de reprezentare pe plan na?ional ?i interna?ional, de repere clare privind situa?ia ?i tendin?ele pie?ei, de standarde etice ?i de calitate. Pentru ATR, ace?ti ?apte ani au nsemnat o activitate sus?inut? pentru cl?direa unei asocia?ii profesionale solide care s? ?i sprijine membrii. Pentru membrii no?tri, ace?ti ?apte ani de activitate intens? a ATR au nsemnat noi oportunit??i, noi clien?i, noi contacte n mediul profesional.

Aderarea la ATR v? ofer? acum mai multe beneficii ca niciodat?, iar valoarea total? a acestor beneficii dep??e?te cu mult cuantumul cotiza?iei de membru!

Aderarea la ATR v? asigur? instrumentele necesare pentru a v? dezvolta cariera: promovarea serviciilor prin lista online a membrilor ATR, actualizarea cuno?tin?elor prin sesiuni de formare prezen?iale sau online, reduceri semnificative ?i permanente la instrumente de traducere asistat? de calculator oferite de partenerii ATR (SDL TRADOS, Deja Vu), informa?ii pertinente prin canalele de informare ?i grupurile de discu?ie administrate de ATR, ncrederea clien?ilor prin afilierea la o familie unit? de un cod deontologic, posibilitatea de a v? implica n activit??ile comitetelor ATR ?i ale comitetelor organiza?iilor interna?ionale la care este afiliat? ATR (FIT ?i EULITA).

Pe o pia?? caracterizat? prin concuren?? acerb? ?i nu ntotdeauna loial?, prin lipsa unor standarde unitare de calitate, prin dezinformare ?i fragmentare, Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia asigur? membrilor s?i instrumentele necesare pentru a se dezvolta, pentru a deveni mai competitivi ?i a se diferen?ia de concuren??, precum ?i cele mai recente standarde etice ?i de calitate la nivel european, ample oportunit??i de stabilire de contacte cu colegi, informa?ii corecte ?i pertinente ?i, nu n ultimul rnd, apartenen?a la o familie profesional? interna?ional? prin afilierea ATR la Federa?ia Interna?ional? a Traduc?torilor (FIT) ?i la Asocia?ia European? a Traduc?torilor ?i Interpre?ilor Juridici (EULITA).

V? invit a?adars? afla?i informa?ii suplimentare r?sfoind paginile site-ului nostru web ?is? lua?i n considerare posibilitatea ader?rii la ATR.

Cristiana Cobli?

Pre?edinte al ATR

 

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

n 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a naintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?innd observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

n 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pn? n 6 februarie a.c.

De asemenea, n 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

  • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
    The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
  • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
    Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...