Comitetul ATR Flash

Structura comitetului

Redactor-?ef: Thomas Tolnai

Redactori: Emanuel Bod, Cristiana Cobli?, Mihai Badea

Revizie: Cristina Buta?

Webmaster: Cristiana Cobli?

Misiune

Comitet de redac?ie al ATR Flash, revista Asocia?iei Traduc?torilor din Romnia.

ATR Flash este o revist? online trimestrial? editat? de Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia. Revista se concentreaz? asupra aspectelor privind practica, teoria ?i formarea n domeniul traducerii, interpretariatului, terminologiei, reviziei ?i activit??ilor conexe. ATR Flash ?i propune s? faciliteze comunicarea, schimbul de idei, transferul de bune practici ntre lingvi?ti profesioni?ti ?i exper?i interni ?i externi. Revista?ipropune, de asemenea, s? contribuie la promovarea ?i la dezvoltarea unei culturi a calit??ii n mediul profesional romnesc. Nu n ultimul rnd, ATR Flash se dore?te un mijloc de informare a membrilor organiza?iei cu privire la activit??ile ATR (conferin?e, seminarii, ?edin?e ale Consiliului Director, Adun?ri Generale, activit??ile comitetelor ATR etc.), dar ?i o platform? de comunicare ?i schimb de opinii, prin intermediul numeroaselor func?ii interactive. Astfel, ATR Flash se adreseaz? membrilor ATR, traduc?torilor, interpre?ilor, terminologilor, revizorilor profesioni?ti, formatorilor de traduc?tori ?i interpre?i, precum ?i celor interesa?i de practica, teoria ?i evolu?iile din domeniu. Con?inutul integral este accesibil exclusiv membrilor Asocia?iei Traduc?torilor din Romnia, dar fiecare num?r con?ine ?i cteva articole gratuite. Autorii nemembri ai ATR primesc gratuit un abonament de 3 luni la revist?, n cazul n care articolul este acceptat spre publicare n ATR Flash. Pentru detalii despre cerin?ele de redactare, calendarul de publicare, comitetul de redac?ie, precum ?i alte aspecte, vizita?i site-ul ATR Flash.

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

n 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a naintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?innd observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

n 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pn? n 6 februarie a.c.

De asemenea, n 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

  • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
    The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
  • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
    Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...