Comitetul pentru interpre?i ?i activit??i de interpretariat

Structura comitetului

Responsabil: Emanuel Bod

Raportor: Ioana Costache

Secretar: Ioana Rus

Comitetul pentru interpre?i ?i activit??i de interpretariat (ATR Inter) este constituit n temeiul articolului 75 din Statutul ATR, capitolul VIII: Structuri executive specializate. ATR Inter este un comitet permanent cu obiectul de a analiza, monitoriza ?i promova activitatea interpre?ilor din Romnia.

Misiune

Promovarea ?i reprezentarea la nivel na?ional ?i interna?ional a interpre?ilor din Romnia, ap?rarea drepturilor ?i intereselor lor nepatrimoniale, promovarea unui standard de nalt? calitate a interpretariatului n mediul profesional romnesc, comunicarea corect? c?tre public a rolului ?i competen?elor interpretului.

Obiective

 • Ap?rarea ?i promovarea drepturilor ?i intereselor nepatrimoniale ale interpre?ilor.
 • Definirea ?i promovarea de standarde de nalt? calitate n domeniul interpretariatului.
 • Crearea ?i promovarea unui cod deontologic al profesiunii de interpret.
 • Comunicarea corect? c?tre public ?i c?tre angajatori a rolului ?i competen?elor interpretului.
 • Participarea la proiecte na?ionale ?i interna?ionale de studiere ?i promovare a activit??ilor de interpretariat.
 • Colaborarea cu comisiile ATR (ATR TIAut, ATR Train etc.) pentru ndeplinirea unor proiecte comune.
 • Formarea continu? a interpre?ilor prin schimb de experien??, ateliere de interpretariat ?i programe de formare profesional?.
 • Facilitarea accesului interpre?ilor ?i utilizatorilor de interpretariat la informa?ii n domeniu.
 • mbun?t??irea cadrului legislativ n domeniu.

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

n 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a naintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?innd observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

n 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pn? n 6 februarie a.c.

De asemenea, n 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

 • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
  The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
 • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
  Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...