Comitetul pentru traducere ?i interpretare autorizat?

Structura comitetului

Responsabil: Cristiana Cobli?

Raportor:Raluca Fene?an

Viceraportor: Laura C?u

Membri: Anca Greere,Oana Gari-Negu?

Misiune

Comisie permanent? cu obiectul de a analiza, monitoriza ?i promova domeniul traducerilor juridice ?i de a concepe o strategie de optimizare a activit??ii traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i prin mijloacele aflate la dispozi?ia ATR.

Obiective

 • Promovarea statutului juridic al traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
 • Studierea proiectului de directiv? european? privind interpretarea ?i traducerea n mediul judiciar, formularea unei pozi?ii a ATR ?i intensificarea demersurilor pe lng? Ministerul Justi?iei ?i Libert??ilor Cet??ene?ti n vederea adopt?rii ?i implement?rii adecvate a directivei europene;
 • Demersuri pentru tratarea separat? a activit??ilor de interpretare autorizat? ?i traducere autorizat? ?i pentru evaluarea distinct? a traduc?torilor ?i interpre?ilor pe baza competen?elor specifice fiec?rei profesii n vederea autoriz?rii;
 • Elaborarea unui ghid juridico-fiscal pentru activitatea, drepturile ?i obliga?iile traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
 • Elaborarea ?i promovarea unui cod deontologic al traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
 • Studierea procedurilor de autorizare ?i a modului de stabilire a tarifelor din alte ??ri ?i schimburi de experien?? ?i bune practici cu asocia?ii omoloage n scopul optimiz?rii activit??ii traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
 • Promovarea colabor?rii cu profesioni?ti din domeniul juridic, inclusiv prin intermediul organismelor reprezentative ale acestora;
 • Organizarea ?i participarea la conferin?e, seminarii, ateliere, prezent?ri, ntlniri, webinarii etc.;
 • Elaborarea de termeni ?i condi?ii standard pentru prestarea de servicii de traducere ?i interpretariat de c?tre membrii ATR;
 • Elaborarea unui model de contract standard pentru prestarea de servicii de traducere ?i interpretariat.

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

n 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a naintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?innd observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

n 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pn? n 6 februarie a.c.

De asemenea, n 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

 • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
  The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
 • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
  Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...