Comitetul ATR pentru formarea continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor

Structura comitetului

Responsabil: Cristiana Cobli?

Raportor: Laura C?u

Viceraportori: Attila Imre ?i Raluca Fene?an

Secretar: Tommy Tolnai

Membri: Anca Greere, Barbul Minodora, Oana Gari-Negu?

Misiune

Grup de lucru cu obiectul de a concepe strategia ?i planul anual de formare al ATR ?i de a coordona organizarea sesiunilor de formare continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor n cadrul ATR.

Obiective

 • Dezvoltarea unei platforme de e-learning proprii ATR n scopul organiz?rii de activit??i de formare continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor;
 • Identificarea nevoilor de formare ale membrilor ATR, precum ?i ale traduc?torilor ?i interpre?ilor n vederea alc?tuirii unui plan de formare (stabilirea unui calendar de formare, coordonarea, organizarea ?i elaborarea de cursuri de formare ?i de evenimente specializate);
 • Optimizarea coordon?rii ntre formarea traduc?torilor ?i interpre?ilor n universit??i ?i cerin?ele pie?ei muncii prin organizarea de ntlniri regulate ntre mediul universitar ?i ATR, ntr-un cadru organizat sub egida ATR, n vederea schimbului de experien?? ?i de bune practici n formarea universitar? ?i continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor;
 • Preg?tirea traduc?torilor ?i interpre?ilor debutan?i pentru pia?a muncii (formarea ?i consolidarea unor abilit??i profesionale suplimentare celor de traducere ?i interpretare, necesare activit??ii independente);
 • Organizarea ?i participarea la activit??i de formare continu? (ateliere, prezent?ri, ntlniri, discu?ii, webinarii etc.) pentru traduc?tori ?i interpre?i;
 • Crearea unei rela?ii strnse cu institu?iile europene n scopul de a informa traduc?torii ?i interpre?ii n privin?a oportunit??ilor de practic? profesional?.

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

n 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a naintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?innd observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

n 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pn? n 6 februarie a.c.

De asemenea, n 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

 • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
  The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
 • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
  Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...