Codul deontologic al ATR

Activitatea  de  traducător,  interpret,  terminolog  şi  revizor  presupune  competenţe  şi cunoştinţe specifice, iar practicarea profesiilor implică obligaţii şi responsabilităţi.

Aderând la prezentul cod deontologic, fiecare membru al ATR, traducător, interpret, terminolog sau revizor, îşi ia următoarele angajamente:

1.  să  traducă  sau  să  interpreteze  mesajul  original  cu  fidelitate  şi  cu  respectarea următoarelor condiţii:

a.  să traducă exclusiv dintr-o limbă pe care o cunoaşte;

b.  să  traducă  exclusiv  într-o  limbă  pe  care  o  cunoaşte  la  nivel  de  limbă maternă;

c.  să traducă exclusiv într-un domeniu care îi este familiar;

2.  să nu accepte să lucreze în condiţii care pot afecta negativ calitatea muncii sale;

3.  să se perfecţioneze continuu în domeniul lingvistic şi în domeniul / domeniile sale de  specialitate  şi  să  fie  în  permanenţă  la  curent  cu  evoluţiile  tehnice  specifice profesiei;

4.  să  se  asigure  că  dispune  de  toate  resursele  necesare  pentru  lucrarea  sau serviciile la care se angajează;

5.  să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor care îi sunt furnizate de client în vederea  sau  în  cursul  exercitării  activităţii  sale  şi  să  nu  folosească  informaţiile respective în scop personal;

6.  să se delimiteze de orice situaţii în care ar intra în conflicte de interese;

7.  să  nu  menţioneze  numele  clientului  ca  referinţă  decât  dacă  a  obţinut  acordul acestuia;

8.  să nu subcontracteze lucrări sau servicii decât după ce a obţinut acordul expres al clientului  şi  să  se  asigure  că  subcontractantul  va  respecta  la  rândul  lui  toate obligaţiile la care s-a angajat faţă de client;

9.  să perceapă tarife care să îi permită funcţionarea în mod legal şi un trai decent;

10. să  coopereze  şi  să  ofere  sprijin  celorlalţi  membri  ai  ATR  şi  să  aibă  o  conduită loială şi corectă faţă de colegi şi faţă de ATR; să nu denigreze un coleg în scopul de a obţine comenzi.

 

Fişier PDFDescărcaţi Codul deontologic al ATRCodul deontologic al Asociaţiei Traducătorilor din România (versiune actualizată cu ultimele modificări)

 

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fiţi alături de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

Căutare evenimente

Comunicat

În 6 februarie a.c., Asociația Traducătorilor din România a înaintat Ministerului Justiției un memoriu conținând observațiile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traducătorii și interpreții judiciari.

Citiți comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traducătorii și interpreții judiciari

Stimați colegi,

În 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justiție notificarea oficială privind un nou proiect de Lege privind traducătorii și interpreții judiciari.

Citiți proiectul de lege aici

ATR studiază acest proiect și va depune o poziție oficială la Ministerul de Justiție până în 6 februarie a.c.

De asemenea, în 27 ianuarie, Ministerul de Justiție a publicat unele precizări privind proiectul de mai sus.

Citiți comunicatul M.J.

 

Ghid pentru cumpărătorii de servicii de traducere

Ştiri din lume

Ştiri ATR Blog

  • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
    The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
  • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
    Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...