Regulamentul intern

Īn baza articolului 80 din Statutul ATR, Regulamentului intern reglementeaz? func?ionearea intern? a Asocia?iei Traduc?torilor din Romānia ?i stabile?te modul de interpretare a prevederilor Statutului.

Fi?ier PDFConsulta?i Regulamentul intern al ATRRegulamentul intern al Asocia?iei Traduc?torilor din Romānia (versiune actualizat? cu ultimele modific?ri)

Dat fiind c? pia?a de traduceri, mediul profesional ?i ATR cunosc numeroase evolu?ii ?i transform?ri, textul Regulamentului intern este revizuit īn mod regulat pentru a asigura adaptarea lui la realit??ile traduc?torilor ?i ale ATR.