Statutul ATR

Creat? īn anul 2005, Asocia?ia Traduc?torilor din Romānia este o organiza?ie neguvernamental? guvernat? de Ordonan?a nr. 26/2000 cu modific?rile ulterioare.

Scopul ATR este definit īn Statut: promovarea ?i reprezentarea la nivel na?ional ?i interna?ional a traduc?torilor, interpre?ilor ?i terminologilor din Romānia, ap?rarea drepturilor ?i intereselor lor nepatrimoniale, promovarea unui standard de īnalt? calitate a traducerii īn mediul profesional romānesc.

Fi?ier PDFConsulta?i Statutul ATRStatutul Asocia?iei Traduc?torilor din Romānia
(versiune actualizat? cu ultimele modific?ri)

Dat fiind c? pia?a de traduceri, mediul profesional ?i ATR cunosc numeroase evolu?ii ?i transform?ri, textul Statutului este revizuit īn mod regulat pentru a asigura adaptarea lui la realit??ile traduc?torilor ?i ale ATR.