Asocia?ia Traduc?torilor din România ofer? înregistr?ri ale seminarelor virtuale anterioare. În cazul în care a?i ratat seminare virtuale anterioare la care a?i fi dorit s? participa?i, pute?i achizi?iona acum înregistrarea acestora ?i o pute?i urm?ri oricând ?i de câte ori dori?i.

Pentru a verifica în ce m?sur? computerul dvs. dispune de cerin?ele tehnice necesare pentru buna vizionare a înregistr?rii, accesa?i instrumentul de diagnostic.

Pentru informa?ii suplimentare privind cerin?ele tehnice ?i de seminarele virtuale oferite de ATR, consulta?i pagina Seminare virtuale.

Termeni aplicabili:

 • ATR nu elibereaz? certificate de participare pentru înregistr?rile seminarelor
 • ATR sau formatorii ATR nu ofer? consultan?? suplimentar? pe marginea con?inutului înregistr?rilor
 • Drepturile de autor, de publicare, de republicare ?i de difuzare a con?inutului înregistr?rilor apar?in ATR
 • Accesul la înregistr?rile achizi?ionate este pe via??, permanent, individual ?i netransmisibil
 • Înregistrarea este oferit? "a?a cum este" ?i f?r? graran?ii explicite sau implicite

Tarife

 • 75 de lei pentru membrii ATR
 • 125 de lei pentru nemembri

Pachet 2+1:

Achizi?iona?i 2 înregistr?ri ?i primi?i a treia înregistrare gratuit, la alegere!

 • 150 de lei pentru membri ATR
 • 255 de lei pentru nemembri

Completa?i formularul online de comand? pentru înregistr?ri ale seminarelor virtuale!

Înregistr?ri disponibile

Standardul european SR EN 15038 - Ce înseamn? standardul pentru traduc?tori?

Standardul european SR EN 15038 „Servicii de traducere. Condi?ii cerute pentru prestarea serviciului” a fost adoptat în România în luna noiembrie 2006, devenind standard românesc. Standardul SR EN 15038 este primul standard european ?i românesc care se aplic? tuturor prestatorilor de servicii de traducere de toate tipurile ?i dimensiunile.

Tematic? abordat?:

 • Ce este standardul SR EN 15038 „Servicii de traducere. Condi?ii cerute pentru prestarea serviciului”?
 • Care este scopul standardului?
 • Ce beneficii aduce SR EN 15038 pentru traduc?tori?
 • Procesul de traducere, proceduri ?i roluri conform SR EN 15038
 • Standardul SR EN 15038, instrument de educare a clien?ilor
 • De unde se poate ob?ine standardul SR EN 15038?

Public-?int?:

Traduc?tori debutan?i sau cu experien?? care doresc s? afle mai multe despre standardul SR EN 15038

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

Înapoi sus

SDL TRADOS 2007 - WinAlign ?i TagEditor

Cursan?ii vor aprofunda aspecte legate de utilizarea WinAlign ?i TagEditor din versiunea SDL TRADOS 2007.

Tematic? abordat?:

 • Tehnologia de aliniere ?i cazuri de utilizare a alinierii
 • Descrierea interfe?ei WinAlign ?i modul de func?ionare
 • Alinierea de texte cu WinAlign
 • Crearea unei memorii de traducere din documente traduse anterior cu ajutorul WinAlign
 • Optimizarea alinierii / realinierii
 • Descrierea interfe?ei TagEditor
 • Descrierea diferitelor tipuri de taguri (de deschidere, de închidere, de formatare, structur?)
 • Traducerea unor tipuri de documente (Excel, PowerPoint, HTML, XML, FrameMaker) cu TagEditor
 • Filtre ?i verific?ri în TagEditor

Public-?int?:

Traduc?tori cu experien?? prealabil? în utilizarea SDL TRADOS 2007 ?i care doresc s? se perfec?ioneze în utilizarea WinAlign ?i TagEditor

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus

Strategii de marketing pentru traduc?tori

În cadrul seminarului, participan?ii se vor familiariza prin activit??i practice cu câteva strategii de marketing pentru traduc?torii ?i interpre?ii liber-profesioni?ti, vor afla cum s? î?i îmbun?t??easc? ?i s?-?i adapteze CV-ul, cum s? abordeze clien?i ?i î?i vor realiza propriul plan de marketing.

Tematic? abordat?:

 • Marketing pentru traduc?tori
 • Planul de marketing
 • Diferen?ierea ?i pozi?ionarea pe pia??: propunerea unic? de vânzare
 • CV-ul traduc?torului
 • Cum g?sim clien?i?

Public-?int?:

Traduc?tori, interpre?i, terminologi, revizori debutan?i sau cu experien??

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?! Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus

Revizia ?i autorevizia, bune practici în asigurarea calit??ii

În cadrul acestui seminar, participan?ii vor afla ce este autorevizia, ce este revizia, care este diferen?a dintre corectur?, revizie ?i revizia de specialitate, de ce standardele actuale privind serviciile de traducere consacr? revizia ca etap? obligatorie în procesul de traducere, precum ?i ce tehnici, strategii ?i instrumente pot folosi în autorevizie ?i revizie. La finalul cursului, participan?ii vor putea s? lucreze cu conceptele ?i termenii prezenta?i, vor ?ti s? recunoasc? ?i s? clasifice principalele tipuri de gre?eli ?i vor st?pâni tehnici de autorevizie ?i revizie, adaptate propriului stil de lucru.

Tematic? abordat?:

 • Definirea ?i descrierea autoreviziei, reviziei, reviziei de specialitate
 • Importan?a reviziei dup? adoptarea standardelor SR EN 15038 ?i ASTM F2575
 • Tehnici de revizie ?i autorevizie
 • Instrumente pentru automatizarea unor verific?ri în cadrul autoreviziei / reviziei
 • Cum poate revizia s? devin? un serviciu rentabil?

Public-?int?:

Traduc?tori, revizori debutan?i sau cu experien??

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus

Introducere în tehnologiile traducerii

Ce este traducerea asistat? de calculator, dar memoriile de traducere, bazele de date terminologice, instrumentele de alinierea de corpusuri paralele? Care este diferen?a dintre memoria de traducere ?i dic?ionarul electronic? Cum se desf??oar? procesul de traducere asistat? de calculator? Ce solu?ii moderne exist? pentru gestionarea terminologiei ?i asigurarea calit??ii? Dar pentru pentru documentare, dobândire ?i procesare de informa?ii? Acest seminar virtual se dore?te o introducere în tehnologiile traducerii.

Public-?int?:

Traduc?tori, interpre?i, terminologi, revizori debutan?i sau cu experien??

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

Co? de formare

Coşul este gol

Calendar de formare

septembrie  2018
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

C?utare evenimente

Comunicat

În 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din România a înaintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?inând observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

În 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pân? în 6 februarie a.c.

De asemenea, în 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

 

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

 • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
  The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
 • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (ĂŽncepere din 1 aprilie)
  Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...