Asocia?ia Traduc?torilor din România ofer? înregistr?ri ale seminarelor virtuale anterioare. În cazul în care a?i ratat seminare virtuale anterioare la care a?i fi dorit s? participa?i, pute?i achizi?iona acum înregistrarea acestora ?i o pute?i urm?ri oricând ?i de câte ori dori?i.

Pentru a verifica în ce m?sur? computerul dvs. dispune de cerin?ele tehnice necesare pentru buna vizionare a înregistr?rii, accesa?i instrumentul de diagnostic.

Pentru informa?ii suplimentare privind cerin?ele tehnice ?i de seminarele virtuale oferite de ATR, consulta?i pagina Seminare virtuale.

Termeni aplicabili:

 • ATR nu elibereaz? certificate de participare pentru înregistr?rile seminarelor
 • ATR sau formatorii ATR nu ofer? consultan?? suplimentar? pe marginea con?inutului înregistr?rilor
 • Drepturile de autor, de publicare, de republicare ?i de difuzare a con?inutului înregistr?rilor apar?in ATR
 • Accesul la înregistr?rile achizi?ionate este pe via??, permanent, individual ?i netransmisibil
 • Înregistrarea este oferit? "a?a cum este" ?i f?r? graran?ii explicite sau implicite

Tarife

 • 75 de lei pentru membrii ATR
 • 125 de lei pentru nemembri

Pachet 2+1:

Achizi?iona?i 2 înregistr?ri ?i primi?i a treia înregistrare gratuit, la alegere!

 • 150 de lei pentru membri ATR
 • 255 de lei pentru nemembri

Completa?i formularul online de comand? pentru înregistr?ri ale seminarelor virtuale!

Înregistr?ri disponibile

Standardul european SR EN 15038 - Ce înseamn? standardul pentru traduc?tori?

Standardul european SR EN 15038 „Servicii de traducere. Condi?ii cerute pentru prestarea serviciului” a fost adoptat în România în luna noiembrie 2006, devenind standard românesc. Standardul SR EN 15038 este primul standard european ?i românesc care se aplic? tuturor prestatorilor de servicii de traducere de toate tipurile ?i dimensiunile.

Tematic? abordat?:

 • Ce este standardul SR EN 15038 „Servicii de traducere. Condi?ii cerute pentru prestarea serviciului”?
 • Care este scopul standardului?
 • Ce beneficii aduce SR EN 15038 pentru traduc?tori?
 • Procesul de traducere, proceduri ?i roluri conform SR EN 15038
 • Standardul SR EN 15038, instrument de educare a clien?ilor
 • De unde se poate ob?ine standardul SR EN 15038?

Public-?int?:

Traduc?tori debutan?i sau cu experien?? care doresc s? afle mai multe despre standardul SR EN 15038

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

Înapoi sus

SDL TRADOS 2007 - WinAlign ?i TagEditor

Cursan?ii vor aprofunda aspecte legate de utilizarea WinAlign ?i TagEditor din versiunea SDL TRADOS 2007.

Tematic? abordat?:

 • Tehnologia de aliniere ?i cazuri de utilizare a alinierii
 • Descrierea interfe?ei WinAlign ?i modul de func?ionare
 • Alinierea de texte cu WinAlign
 • Crearea unei memorii de traducere din documente traduse anterior cu ajutorul WinAlign
 • Optimizarea alinierii / realinierii
 • Descrierea interfe?ei TagEditor
 • Descrierea diferitelor tipuri de taguri (de deschidere, de închidere, de formatare, structur?)
 • Traducerea unor tipuri de documente (Excel, PowerPoint, HTML, XML, FrameMaker) cu TagEditor
 • Filtre ?i verific?ri în TagEditor

Public-?int?:

Traduc?tori cu experien?? prealabil? în utilizarea SDL TRADOS 2007 ?i care doresc s? se perfec?ioneze în utilizarea WinAlign ?i TagEditor

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus

Strategii de marketing pentru traduc?tori

În cadrul seminarului, participan?ii se vor familiariza prin activit??i practice cu câteva strategii de marketing pentru traduc?torii ?i interpre?ii liber-profesioni?ti, vor afla cum s? î?i îmbun?t??easc? ?i s?-?i adapteze CV-ul, cum s? abordeze clien?i ?i î?i vor realiza propriul plan de marketing.

Tematic? abordat?:

 • Marketing pentru traduc?tori
 • Planul de marketing
 • Diferen?ierea ?i pozi?ionarea pe pia??: propunerea unic? de vânzare
 • CV-ul traduc?torului
 • Cum g?sim clien?i?

Public-?int?:

Traduc?tori, interpre?i, terminologi, revizori debutan?i sau cu experien??

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?! Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus

Revizia ?i autorevizia, bune practici în asigurarea calit??ii

În cadrul acestui seminar, participan?ii vor afla ce este autorevizia, ce este revizia, care este diferen?a dintre corectur?, revizie ?i revizia de specialitate, de ce standardele actuale privind serviciile de traducere consacr? revizia ca etap? obligatorie în procesul de traducere, precum ?i ce tehnici, strategii ?i instrumente pot folosi în autorevizie ?i revizie. La finalul cursului, participan?ii vor putea s? lucreze cu conceptele ?i termenii prezenta?i, vor ?ti s? recunoasc? ?i s? clasifice principalele tipuri de gre?eli ?i vor st?pâni tehnici de autorevizie ?i revizie, adaptate propriului stil de lucru.

Tematic? abordat?:

 • Definirea ?i descrierea autoreviziei, reviziei, reviziei de specialitate
 • Importan?a reviziei dup? adoptarea standardelor SR EN 15038 ?i ASTM F2575
 • Tehnici de revizie ?i autorevizie
 • Instrumente pentru automatizarea unor verific?ri în cadrul autoreviziei / reviziei
 • Cum poate revizia s? devin? un serviciu rentabil?

Public-?int?:

Traduc?tori, revizori debutan?i sau cu experien??

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus

Introducere în tehnologiile traducerii

Ce este traducerea asistat? de calculator, dar memoriile de traducere, bazele de date terminologice, instrumentele de alinierea de corpusuri paralele? Care este diferen?a dintre memoria de traducere ?i dic?ionarul electronic? Cum se desf??oar? procesul de traducere asistat? de calculator? Ce solu?ii moderne exist? pentru gestionarea terminologiei ?i asigurarea calit??ii? Dar pentru pentru documentare, dobândire ?i procesare de informa?ii? Acest seminar virtual se dore?te o introducere în tehnologiile traducerii.

Public-?int?:

Traduc?tori, interpre?i, terminologi, revizori debutan?i sau cu experien??

Achizi?iona?i acum!

 

Vizita?i pagina înregistr?rilor seminarelor virtuale anterioare ?i alege?i sesiunile care v? intereseaz?!

Achizi?iona?i acum!

 

Înapoi sus