Rapoarte de activitate

Raport trienal de actvitate al Comitetului Director (2008-2010)

Autor: Cristiana Cobli?

n cuprinsul acestui raport trienal de activitate ve?i descoperi activitatea desf??urat? de Consiliul Director, sprijinit de numero?i membri voluntari anima?i de dorin?a comun? de a promova profesiunile de traduc?tor ?i interpret ?i de a mbun?t??i condi?iile de munc? ale acestora.

Unele activit??i derulate au avut scopul de a stabili sau consolida rela?ii de colaborare cu organiza?ii profesionale interna?ionale, precum Federa?ia Interna?ional? a Traduc?torilor sau EULITA, Uniunea Latin?, ministere ?i institu?ii na?ionale, universit??i formatoare de traduc?tori ?i interpre?i, pres? scris? ?i TV. Alte activit??i au continuat activitatea intens? din anii anteriori, mbog??ind lista evenimentelor de formare oferite traduc?torilor din Romnia cu noi tipuri de sesiuni, noi tematici, noi formule de livrare a form?rilor ATR. Nu n ultimul rnd, n cursul acestui mandat, membrii Consiliului Director, cu sprijinul membrilor ATR, au reu?it s? ajung? n mijlocul comunit??ilor de traduc?tori din diferite ora?e ale ??rii: Craiova, Predeal, Cluj-Napoca, Bucure?ti, Ia?i, Br?ila, Timi?oara.

O munc? asidu?, dar mai pu?in vizibil?, s-a desf??urat ?i n culise, n ?edin?ele Consiliului Director ?i ale comitetelor executive ale ATR. De asemenea, o mare realizare a acestui mandat este relansarea site-ului web ?i a ATR Blog, cu rezultate foarte ncurajatoare. F?r? ndoial?, aceste noi structuri, instrumente ?i func?ionalit??i ?i vor dovedi rapid utilitatea pentru membrii ATR ?i vor reprezenta baze solide pentru activitatea viitoare a organiza?iei.

?in s? le mul?umesc tuturor voluntarilor ATR care au adus contribu?ii foarte valoroase la activit??ile asocia?iei ?i la ndeplinirea misiunii ?i obiectivelor noastre comune. Activitatea dumneavoastr? d? un nou n?eles ndemnului pe care l-am lansat cu ocazia Conferin?ei ATR din 2005: Nu te ntreba ce poate face ATR pentru tine, ntreab?-te ce po?i s? faci TU pentru ATR!

Fi?ier PDFConsulta?i Raportul trienal de activitate al ATRRaport trienal de activitate 2008-2010

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

n 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din Romnia a naintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?innd observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

n 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pn? n 6 februarie a.c.

De asemenea, n 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

  • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
    The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
  • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
    Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...