Beneficiile membrilor ATR

Aderarea la ATR înseamn?:

 • afilierea la o familie profesional? unit? printr-un Cod deontologic
 • prezen?a gratuit? în Anuarul membrilor ATR online (beneficiu rezervat membrilor titulari ?i membrilor aderen?i)
 • acces gratuit ?i integral la revista trimestrial? ATR Flash (în valoare de 175 lei / an)
 • reduceri permanente exclusive pentru membri ATR la achizi?ionarea de instrumente de traducere asistat? de calculator (SDL TRADOS, Déjŕ Vu etc.)
 • crearea de contacte cu colegi din întreaga ?ar? ?i schimbul de experien?? ?i informa?ii
 • acces la spa?iul membrilor ATR pe situl web al ATR (necesit? autentificarea pe site-ul ATR)
 • acces la toate listele de diseminare de informa?ii (forumul membrilor ATR, lista de difuzare ATR Flash, grupul [tineritraducatori], platforma de colaborare a ATR – instrument de lucru pentru comitetele ATR)
 • informarea prin ATR Blog – serviciu de ?tiri pentru traduc?tori: primi?i zilnic, cele mai importante nout??i în c?su?a dvs. de email sau în fluxul RSS
 • abonarea la ATR Newsletter (2-3 mesaje pe lun?) ?i Newsletter ATR Blog (lunar)
 • participarea gratuit? la ATR Think Tank – sesiuni trimestriale de consultare cu membrii ATR. Putem colabora mai strâns ?i mai eficient prin intermediul acestor sesiuni scurte, desf??urate prin sistemul de videoconferin?e al ATR, comod ?i simplu de utilizat. Participarea este deschis? oric?rei categorii de membru ATR (debutant, aderent sau titular). Implica?i-v? mai mult în via?a ATR!
 • participarea, la pre?uri preferen?iale, la evenimentele ?i sesiunile de formare de calitate organizate de ATR pe diverse teme, în întreaga ?ar? ?i online
 • acces gratuit pe via?? la o înregistrare a unui seminar virtual pe an, la alegere (pre?ul normal pentru membri este de 75 de lei!), pentru c? ATR încurajeaz? dezvoltarea profesional? continu?
 • participarea, la tarife reduse, la conferin?ele ?i sesiunile de formare organizate de asocia?ii din str?in?tate membre ale Federa?iei Interna?ionale a Traduc?torilor
 • implicarea op?ional? în activitatea diferitelor comitete ale ATR: Comitetul pentru standardizare, Comitetul pentru traducere ?i interpretare autorizat? (reprezentat în grupul de lucru de traducere ?i interpretare juridic? din FIT Europe ?i în EULITA), Comitetul ATR pentru formarea continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor (reprezentat în grupul de lucru de dezvoltare profesional? continu? din FIT Europe), Comitetul pentru interpre?i ?i activit??ile de interpretariat)
 • dreptul de a utiliza sigla ATR pe c?r?i de vizit?, ?tampil?, sit web etc. (exclusiv membri titulari)
 • dreptul de a utiliza sintagma „membru titular al ATR” sau „membru aderent al ATR” în semn?tur?, c?r?i de vizit?, ?tampil?, sit web etc.

?i nu în ultimul rând

Aderarea la ATR!Calitatea de membru al ATR v? aduce acum mai multe beneficii ca niciodat?. Dac? dori?i s? profita?i de toate aceste avantaje, nu trebuie decât s? adera?i la ATR.

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

În 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din România a înaintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?inând observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

În 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pân? în 6 februarie a.c.

De asemenea, în 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

 

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

 • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
  The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
 • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (ĂŽncepere din 1 aprilie)
  Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...