Beneficiile membrilor ATR

Aderarea la ATR înseamn?:

 • afilierea la o familie profesional? unit? printr-un Cod deontologic
 • prezen?a gratuit? în Anuarul membrilor ATR online (beneficiu rezervat membrilor titulari ?i membrilor aderen?i)
 • acces gratuit ?i integral la revista trimestrial? ATR Flash (în valoare de 175 lei / an)
 • reduceri permanente exclusive pentru membri ATR la achizi?ionarea de instrumente de traducere asistat? de calculator (SDL TRADOS, Déjŕ Vu etc.)
 • crearea de contacte cu colegi din întreaga ?ar? ?i schimbul de experien?? ?i informa?ii
 • acces la spa?iul membrilor ATR pe situl web al ATR (necesit? autentificarea pe site-ul ATR)
 • acces la toate listele de diseminare de informa?ii (forumul membrilor ATR, lista de difuzare ATR Flash, grupul [tineritraducatori], platforma de colaborare a ATR – instrument de lucru pentru comitetele ATR)
 • informarea prin ATR Blog – serviciu de ?tiri pentru traduc?tori: primi?i zilnic, cele mai importante nout??i în c?su?a dvs. de email sau în fluxul RSS
 • abonarea la ATR Newsletter (2-3 mesaje pe lun?) ?i Newsletter ATR Blog (lunar)
 • participarea gratuit? la ATR Think Tank – sesiuni trimestriale de consultare cu membrii ATR. Putem colabora mai strâns ?i mai eficient prin intermediul acestor sesiuni scurte, desf??urate prin sistemul de videoconferin?e al ATR, comod ?i simplu de utilizat. Participarea este deschis? oric?rei categorii de membru ATR (debutant, aderent sau titular). Implica?i-v? mai mult în via?a ATR!
 • participarea, la pre?uri preferen?iale, la evenimentele ?i sesiunile de formare de calitate organizate de ATR pe diverse teme, în întreaga ?ar? ?i online
 • acces gratuit pe via?? la o înregistrare a unui seminar virtual pe an, la alegere (pre?ul normal pentru membri este de 75 de lei!), pentru c? ATR încurajeaz? dezvoltarea profesional? continu?
 • participarea, la tarife reduse, la conferin?ele ?i sesiunile de formare organizate de asocia?ii din str?in?tate membre ale Federa?iei Interna?ionale a Traduc?torilor
 • implicarea op?ional? în activitatea diferitelor comitete ale ATR: Comitetul pentru standardizare, Comitetul pentru traducere ?i interpretare autorizat? (reprezentat în grupul de lucru de traducere ?i interpretare juridic? din FIT Europe ?i în EULITA), Comitetul ATR pentru formarea continu? a traduc?torilor ?i interpre?ilor (reprezentat în grupul de lucru de dezvoltare profesional? continu? din FIT Europe), Comitetul pentru interpre?i ?i activit??ile de interpretariat)
 • dreptul de a utiliza sigla ATR pe c?r?i de vizit?, ?tampil?, sit web etc. (exclusiv membri titulari)
 • dreptul de a utiliza sintagma „membru titular al ATR” sau „membru aderent al ATR” în semn?tur?, c?r?i de vizit?, ?tampil?, sit web etc.

?i nu în ultimul rând

Aderarea la ATR!Calitatea de membru al ATR v? aduce acum mai multe beneficii ca niciodat?. Dac? dori?i s? profita?i de toate aceste avantaje, nu trebuie decât s? adera?i la ATR.