Cotiza?ii

Cuantumul cotiza?iilor anuale

  • Membri aderen?i -  250 lei
  • Membri titulari persoane fizice - 300 lei
  • Membri titulari persoane juridice - 550 lei
  • Membri debutan?i - gratuit
  • Tax? de aderare sau de titularizare - 125 lei

Plata cotiza?iilor pentru aderarea ?i reînnoirea afilierii la ATR

Cotiza?ia se achit? pentru un an calendaristic, afilierea la ATR putând fi prelungit? prin achitarea cotiza?iei pe anul urm?tor.

Cei interesa?i pot adera la Asocia?ia Traduc?torilor din România în orice moment al anului. În cazul ader?rii pân? la 30 iunie, cotiza?ia anual? se achit? integral. În cazul ader?rii dup? 1 iulie, se achit? jum?tate din cotiza?ia anual? pentru categoria de membru aleas?.

Numai membrii cu cotiza?ia achitat? la zi sunt membri activi ai ATR. Reînnoirea afilierii membrilor ?i plata cotiza?iei pentru un nou an calendaristic (anul N) trebuie s? se efectueze în cursul ultimului trimestru al anului precedent (în perioada 1 octombrie - 31 decembrie a anului N-1).

Membrii aderen?i ?i debutan?i care nu au reînnoit afilierea la organiza?ie pân? la 31 decembrie (N-1) dispun de o perioad? de gra?ie care expir? la 15 februarie (anul N) pentru a achita cotiza?ia anual? (pentru anul N). În cazul neachit?rii cotiza?iei, la 15 februarie (anul N) intervine suspendarea lor din calitatea de membru aderent sau debutant al ATR, iar la 31 martie (anul N) sunt exclu?i în mod automat.

Membrii titulari care nu au reînnoit afilierea la organiza?ie pân? la 31 decembrie (N-1) dispun de o perioad? de gra?ie care expir? la 15 februarie (anul N) pentru a achita cotiza?ia anual? (pentru anul N). În cazul neachit?rii cotiza?iei, la 15 februarie (anul N) intervine suspendarea lor din calitatea de membru titular al ATR. În cazul neachit?rii cotiza?iei timp de doi ani consecutivi, membrii titulari sunt exclu?i în mod automat la 31 martie (anul N+1).

Formularul de reînnoire a afilierii se completeaz? dup? achitarea cotiza?iei pentru eviden?ele membrilor ?i ale ATR. Formularul se completeaz? de c?tre to?i membrii care doresc s?-?i reînnoiasc? afilierea pentru un nou an. Acest formular are rolul de a asigura transparen?a ?i de a simplifica monitorizarea st?rii afilierii membrilor. Formularul reprezint?, în plus, ?i o cerere de eliberare a unei facturi pentru plata cotiza?iei, în cazul în care membrul are nevoie de factur?.

În momentul de fa??, modalit??ile acceptate pentru plata cotiza?iei sunt transferul bancar din contul dvs. în contul ATR, transferul prin Internet banking, depunerea în numerar în contul ATR la orice agen?ie a b?ncii unde are ATR deschis cont, plata prin Moneybookers în contul ATR de Moneybookers ?i plata în numerar.

Dac? a?i fost membru în trecut, dar a?i fost exclus din ATR din cauza nepl??ii cotiza?iei, pute?i redeveni membru în orice moment. Trebuie doar s? achita?i cotiza?ia pe anul în curs ?i ve?i fi repus în drepturi în termen de 5-7 zile lucr?toare de la confirmarea pl??ii cotiza?iei pe anul în curs, bucurându-v? din nou de beneficiile ?i de publica?iile ATR. Pentru reînnoirea afilierii, v? rug?m s? completa?i Formularul de reînnoire a afilierii.

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Întreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre cotiza?ii.

Detalii bancare pentru plata cotiza?iei:

Asocia?ia Traduc?torilor din România
CIF: 16797125
IBAN: RO25INGB0000999902478132 (cont în lei)
IBAN: RO57INGB0000999902478138 (cont în EUR)
Banca ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucure?ti, Sos. Kiseleff, nr. 11-13, sector 1
Cod Swift: INGBROBU

Important!V? rug?m s? specifica?i pe documentul de plat?, la rubrica de comentarii, numele si prenumele dvs. ?i descrierea cotiza?iei achitate (ex. Marian Georgescu - cotiza?ie membru aderent anul 2011). Aceste date sunt necesare pentru a identifica plata cu u?urin?? ?i operativitate.