Întrebări şi răspunsuri frecvente

Întrebări şi răspunsuri frecvente despre aderare şi categoriile de membru din ATR

Întrebări şi răspunsuri frecvente despre cotizaţii

 

Întrebări şi răspunsuri frecvente despre aderare şi categoriile de membru din ATR

Cine poate adera la ATR?

Criteriile de aderare la Asociaţia Traducătorilor din România (ATR) diferă în funcţie de stadiul de integrare în viaţa profesională. Astfel, persoanele interesate să adere la ATR pot alege între două categorii de membru:

 • membru aderent – categorie dedicată traducătorilor, interpreţilor, revizorilor şi terminologilor profesionişti, remuneraţi pentru munca lor şi activi conform legislaţiei naţionale (fie că activează în România sau în străinătate). În această categorie se pot înscrie şi cadrele universitare care formează traducători sau interpreţi în cadrul unor programe universitare, masterale sau doctorale acreditate. Transmiteţi dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-aderent/
 • membru debutant – categorie dedicată studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor într-un program acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat. Transmiteţi dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-debutant/

Înapoi sus

De ce să aderaţi la Asociaţia Traducătorilor din România?

Asociaţia Traducătorilor din România (ATR) nu poate exista fără sprijinul membrilor săi: forţa şi reprezentativitatea ATR depind complet de implicarea traducătorilor, interpreţilor, revizorilor, terminologilor şi a formatorilor de viitori traducători şi interpreţi. Cu cât membrii ATR sunt mai activi, cu atât mai eficientă va deveni ATR în îndeplinirea obiectivelor sale.

Sunteţi traducător, interpret, terminolog sau revizor profesionist? Sunteţi cadru universitar şi formaţi viitori traducători şi interpreţi? Sunteţi student, masterand, doctorand la un program de traductologie, terminologie sau interpretariat? Preţuiţi, la fel ce membrii ATR, valori precum: înalta calitate în serviciile de traducere şi interpretariat, bunele practici şi deontologia profesională, apărarea drepturilor şi intereselor traducătorilor, formarea şi perfecţionarea continuă, promovarea statutului traducătorilor şi interpreţilor? Vă invităm să aderaţi la Asociaţia Traducătorilor din România, o organizaţie profesională care reuneşte traducători, interpreţi, terminologi, revizori şi cadre universitare în jurul unui cod deontologic, reprezentând interesele membrilor ATR pe plan naţional şi internaţional, în cadrul Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor şi în cadrul EULITA (Asociația Europeană a Traducătorilor şi Interpreţilor Juridici). Aderaţi la ATR la categoria de membru aderent sau la categoria de membru debutant!

Înapoi sus

Care sunt categoriile de membru din ATR?

În cadrul Asociaţiei Traducătorilor din România există două niveluri de implicare în viaţa asociaţiei: aderarea şi titularizarea. În funcţie de nivelul de implicare în viaţa asociativă, în ATR se disting patru categorii de membru: debutant, aderent, titular (persoană fizică şi persoană juridică) şi de onoare:

 • Aderarea: la intrarea în organizaţie, candidaţii pot opta pentru categoria de membru debutant sau pentru cea de membru aderent;
 • Titularizarea: membrii aderenţi sau debutanţi ai ATR se pot titulariza ca membru titular persoană fizică sau membru titular persoană juridică. Ei au, în plus faţă de membrii aderenţi sau debutanţi, dreptul de a vota în Adunarea Generală a ATR şi de a candida în structurile ATR, precum şi dreptul de a utiliza sigla ATR. Etapa de titularizare este deschisă exclusiv membrilor ATR, aşadar pentru a avea acces la titularizare trebuie mai întâi să deveniţi membru aderent sau debutant al ATR.

În etapa de aderare, puteţi opta pentru categoria de membru aderent sau membru debutant.

Membru aderent este categoria cea mai numeroasă în ATR şi este dedicată traducătorilor şi interpreţilor activi (care realizează o parte a veniturilor lor din serviciile de traducere şi/sau interpretariat). Calitatea de membru aderent al ATR este acordată pe termen nelimitat, membrii păstrându-şi această calitate atâta timp cât plătesc cotizaţia anuală şi respectă Codul deontologic, Statutul şi Regulamentul intern al ATR. Aderaţi la ATR la categoria de membru aderent!

Membru debutant este o categorie destinată studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor care încă nu activează ca traducători sau interpreţi şi nu obţin venituri din serviciile de traducere şi/sau interpretariat. Calitatea de membru debutant este limitată în timp la trei (3) ani consecutivi. La sfârşitul perioadei de trei ani sau în orice moment înainte de terminarea celor 3 ani ca membri debutanţi, aceştia pot opta pentru trecerea la un alt statut: membru aderent sau membru titular, conform procedurilor aferente categoriei respective de membru. Aderaţi la ATR la categoria de membru debutant!

Într-o etapă ulterioară şi opţională, membrii debutanţi sau aderenţi se pot titulariza în funcţie de forma de organizare ca:

 • membri titulari persoane fizice (categorie recomandată pentru traducători şi interpreţi PFA, angajaţi sau traducători literari) sau
 • membri titulari persoane juridice (categorie destinată societăţilor, instituţiilor sau organizaţiilor).

Pentru a deveni membru titular trebuie mai întâi să aderaţi la asociaţie la una dintre categoriile deschise pentru aderare: membru aderent şi membru debutant. Aderaţi la ATR la categoria de membru aderent sau la categoria de membru debutant!

Înapoi sus

Care sunt obligaţiile membrilor ATR?

Obligaţiile membrilor ATR, indiferent de categoria de membru, sunt:

În plus, membrii titulari (persoane fizice sau persoane juridice) au obligaţia de a participa la Adunarea Generală în persoană sau prin procură.

Înapoi sus

Cum pot adera la ATR?

Pentru a adera la ATR, trebuie să îndepliniţi criteriile de aderare şi să vă angajaţi să respectaţi Codul deontologic, Statutul şi Regulamentul intern al ATR. Criteriile şi procedura de aderare diferă în funcţie de categoria de afiliere pentru care optaţi:

 • Sunteţi traducător, interpret, terminolog şi /sau revizor profesionist activ în România sau în străinătate? Categoria recomandată este cea de membru aderent. Transmiteţi dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-aderent/
 • Sunteţi cadru universitar care formează traducători sau interpreţi? Categoria recomandată este cea de membru aderent. Transmiteţi dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-aderent/
 • Sunteţi student, masterand sau doctorand la un program de studii acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat? Categoria recomandată este cea de membru debutant. Transmiteţi dosarul de aderare completând formularul de aderare online: http://membri.atr.org.ro/formulare/formular-debutant/

Înapoi sus

Când pot adera la ATR?

Puteţi adera la ATR în orice moment al anului. În cazul aderării până la 30 iunie, cotizaţia anuală se achită integral. În cazul aderării după 1 iulie, se achită jumătate din cotizaţia anuală pentru categoria de membru aleasă. Aderaţi la ATR la categoria de membru aderent sau la categoria de membru debutant!

Înapoi sus

Care este cel mai oportun moment al anului pentru a adera la ATR?

ATR desfăşoară trei campanii regulate de aderare pe an în cadrul cărora se oferă reduceri la aderare şi la reînnoirea afilierii de către membrii existenţi. Prima dintre acestea se desfăşoară la începutul anului. A doua campanie regulată este lansată la mijlocul anului, când se oferă reduceri semnificative pentru aderare în schimbul achitării cotizaţiilor pe restul anului în curs şi pe anul următor. Ultima campanie regulată are loc în trimestrul al IV-lea al fiecărui an. De regulă, cei care aderă în trimestrul al IV-lea al anului, achită cotizaţia pentru anul următor, bucurându-se de beneficiile şi publicaţiile ATR imediat. În afara campaniilor regulate, ATR oferă pachete de aderare cu reduceri importante cu ocazia diferitelorseminare online sau prezenţiale organizate de asociaţie. Dacă sunteţi interesat să aderaţi la ATR şi doriţi să aflaţi mai multe despre activitatea ATR, puteţi participa gratuit la seminarele online de prezentare a asociaţiei, oferite regulat de ATR. Înscrieţi-vă la un seminar gratuit de prezentare a ATR consultând programul de formare al ATR sau aderaţi la ATR la categoria de membru aderent sau la categoria de membru debutant!

Înapoi sus

Ce trebuie să fac pentru a deveni membru aderent al ATR?

Pentru a adera la ATR la categoria de membru aderent, este necesar să dovediţi că sunteţi traducător sau interpret profesionist activ. Forma de organizare sub care vă desfăşuraţi activitatea (persoană fizică, întreprindere individuală, angajat cu normă întreagă sau parţială, drepturi de autor etc.) nu este relevantă în această etapă. Dosarul de aderare trebuie să conţină documente care dovedesc faptul că sunteţi traducător sau interpret activ (realizaţi venituri din prestarea de servicii de traducere sau interpretare). Conţinutul dosarului de aderare la categoria membru aderent:

 • Cerere de aderare la ATR semnată şi datată
 • CV detaliat în format Europass
 • Copie xerox după diplomele de studii sau de calificare profesională (de ex. diplomele, certificatele, autorizaţiile de traducător şi interpret eliberate de instituţii acreditate din ţară sau din străinătate etc.)
 • Copie după certificatul de căsătorie sau sentinţa de divorţ în cazul schimbării numelui
 • Copie xerox după buletin, carte de identitate sau după paşaport
 • Copie xerox după dovada plăţii cotizaţiei pe anul în curs
 • Fotografie recentă color de tip legitimaţie

Dosarul poate fi transmis electronic, completând formularul de aderare, prin poştă sau fax pe adresa ATR. Pentru operativitate, vă recomandăm completarea formularului online de aderare. Dosarul este analizat de Consiliul Director în prima şedinţă după primirea dosarului, iar candidaţii devin membri de la data hotărârii Consiliului Director în acest sens. Aderaţi la ATR la categoria de membru aderent!

Înapoi sus

Ce trebuie să fac pentru a deveni membru debutant al ATR?

Pentru a adera la ATR la categoria de membru debutant, este necesar să dovediţi că sunteţi student, masterand sau doctorand într-un program acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat. Nu sunt acceptate la această categorie persoane care deţin o autorizaţie de traducător eliberată în urmă cu peste 2 ani de la data depunerii dosarului de aderare sau care studiază în domenii diferite de obiectul de activitate al ATR. Conţinutul dosarului de aderare la categoria membru debutant:

 • Cerere de aderare la ATR semnată şi datată
 • CV detaliat în format Europass
 • Copie xerox după carnetul de student, vizat la zi
 • Copie xerox după carte de identitate sau după paşaport
 • Copie xerox după dovada plăţii cotizaţiei pe anul în curs

Dosarul poate fi transmis electronic, completând formularul de aderare, prin poştă sau fax pe adresa ATR. Pentru operativitate, vă recomandăm completarea formularului online de aderare. Dosarul este analizat de Consiliul Director în prima şedinţă după primirea dosarului, iar candidaţii devin membri de la data hotărârii Consiliului Director în acest sens. Aderaţi la ATR la categoria de membru debutant!

Înapoi sus

În cât timp primesc un răspuns oficial la cererea de aderare?

Procedura de analizare a dosarului durează între 7 şi 15 zile de la data primirii dosarului complet. În cazul transmiterii dosarului de aderare prin intermediul formularului online, veţi primi o confirmare automată prin e-mail, care confirmă faptul că dosarul dvs. a fost transmis cu succes către ATR. După analizarea dosarului de către Consiliul Director al ATR veţi primi un răspuns oficial din partea ATR conţinând detaliile afilierii dvs. la ATR.

Înapoi sus

Ce se întâmplă dacă îmi lipsesc unele documente din dosarul de aderare?

În cazul în care dosarul de aderare este incomplet, indiferent de categoria pentru care aţi optat, veţi fi contactat pentru a transmite documentele care lipsesc. Cererea de aderare este analizată de Consiliul Director după completarea dosarului, iar candidaţii devin membri de la data hotărârii Consiliului Director în acest sens.

Înapoi sus

Care este diferenţa dintre membru aderent şi membru debutant?

 • Sunteţi traducător, interpret, terminolog şi /sau revizor profesionist activ sau cadru universitar care formează traducători sau interpreţi? Categoria recomandată este cea de membru aderent - categoria cea mai numeroasă în ATR, dedicată traducătorilor şi interpreţilor activi (care realizează o parte a veniturilor lor din serviciile de traducere şi/sau interpretariat), precum şi cadrelor universitare care formează traducători şi interpreţi într-un program universitar, masteral sau doctoral acreditat. Calitatea de membru aderent al ATR este acordată pe termen nelimitat, membrii păstrându-şi această calitate atâta timp cât plătesc cotizaţia anuală şi respectă Codul deontologic, Statutul şi Regulamentul intern al ATR. Aderaţi la ATR la categoria de membru aderent!
 • Sunteţi student, masterand sau doctorand la un program de studii acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat? Categoria recomandată este cea de membru debutant - o categorie destinată studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor care încă nu activează ca traducători sau interpreţi şi nu obţin venituri din serviciile de traducere şi/sau interpretariat. Calitatea de membru debutant este limitată la trei (3) ani consecutivi. La sfârşitul perioadei de 3 ani sau în orice moment înainte de terminarea celor trei ani ca membri debutanţi, aceştia pot opta pentru trecerea la un alt statut: membru aderent sau membru titular, conform procedurilor aferente categoriei respective de membru. Aderaţi la ATR la categoria de membru debutant!

Înapoi sus

Care este diferenţa dintre membru aderent şi membru titular?

În cadrul ATR există două niveluri de implicare în viaţa asociaţiei:

 • Aderarea: la intrarea în organizaţie candidaţii pot opta pentru categoria de membru debutant sau pentru cea de membru aderent;
 • Titularizarea: membrii aderenţi sau debutanţi ai ATR se pot titulariza ca persoane fizice sau juridice. Membrii titulari au, în plus faţă de membrii aderenţi sau debutanţi, dreptul de a vota în Adunarea Generală a ATR şi de a candida în structurile ATR, precum şi dreptul de a utiliza sigla ATR. Etapa de titularizare este deschisă numai membrilor ATR, aşadar pentru a avea acces la titularizare trebuie mai întâi să aderaţi la ATR.

Titularizarea este procedura suplimentară şi complet opţională de trecere de la statutul de membru aderent sau debutant la statutul de membru titular (persoană fizică sau juridică, în funcţie de forma de organizare a membrului).

Membrii ATR aderenţi şi titulari se bucură de beneficiile oferite de ATR şi îşi pot păstra calitatea de membru aderent sau titular atâta timp cât achită cotizaţia anuală corespunzătoare categoriei pentru care au optat şi respectă Codul deontologic, Statutul şi Regulamentul intern al ATR. Între cele două categorii există câteva diferenţe fundamentale la nivelul drepturilor şi obligaţiilor:

Membrii titulari
 • au dreptul de a utiliza sintagma „membru titular al ATR”, precum şi sigla ATR pe cărţi de vizită, ştampilă, sit web;
 • formează Adunarea Generală a ATR şi au obligaţia de a participa la Adunarea Generală fie în persoană, fie prin procură;
 • au drept de vot în Adunarea Generală şi drept de candidatură în structurile ATR.
Membrii aderenţi
 • au dreptul de a utiliza sintagma „membru aderent al ATR”, dar nu au dreptul de a utiliza sigla ATR pe cărţi de vizită, ştampilă, sit web;
 • pot asista la Adunarea Generală ca observatori, fără drept de vot.

Înapoi sus

Reprezint o societate comercială care prestează servicii de traducere şi interpretariat, pot deveni membru aderent al ATR?

În etapa de aderare forma de organizare este irelevantă, fiind importantă doar calitatea şi calificarea de traducător şi interpret profesionist activ. Reprezentanţii unor societăţi, instituţii sau organizaţii care doresc să adere la ATR trebuie să îndeplinească criteriile de aderare pentru a fi acceptaţi ca membri ai ATR, deoarece ATR este o asociaţie care reuneşte traducători, interpreţi, terminologi sau revizori profesionişti. Societatea, instituţia sau organizaţia reprezentată nu poate adera ca persoană juridică la ATR, însă reprezentaţii acesteia care îndeplinesc criteriile de aderare sunt bineveniţi. Forma de organizare a membrilor este relevantă doar în etapa de titularizare, când membrii aderenţi pot opta pentru titularizarea ca membru titular persoană fizică sau membru titular persoană juridică. Aderaţi la ATR la categoria de membru aderent!

Înapoi sus

Cum pot deveni membru titular persoană fizică?

Pentru a vă titulariza ca membru titular persoană fizică trebuie să completaţi şi să actualizaţi dosarul dvs. de aderare cu câteva dovezi suplimentare. Dosarul de titularizare pentru persoane fizice trebuie să conţină documentele care dovedesc faptul că sunteţi traducător sau interpret activ, cu experienţă în traducere şi / sau interpretariat. Conţinutul dosarului de titularizare la categoria membru titular persoană fizică:

 

 1. dovezi ale statutului de traducător, interpret, terminolog sau revizor profesionist 
  • a) copie după documente doveditoare ale statutului de traducător;
  • b) copie după contractul de muncă dovedind statutul de angajat ca traducător de minimum 2 ani;
  • c) minimum 2 titluri publicate (copie după paginile doveditoare);
 2. minimum 2 ani de experienţă în domeniul traducerii, interpretariatului sau terminologiei pentru absolvenţii de studii superioare, 3 ani de experienţă pentru absolvenţii de studii postliceale sau superioare cu durata de trei ani sau 5 ani de experienţă pentru traducătorii absolvenţi de studii secundare. Experienţa se atestă prin recomandări, copii după documente administrative doveditoare etc. Traducătorul trebuie să facă dovada traducerii a minimum 1 500 de pagini standard (o pagină standard = 1 500 de caractere fără spaţii) în ultimii 2 ani de activitate;
 3. copie după diploma universitară sau, în lipsa acesteia, după ultima diplomă;
 4. cetăţenia română (copie după buletinul de identitate sau cartea de identitate);
 5. copie după certificatul de căsătorie sau sentinţa de divorţ în cazul schimbării numelui;
 6. CV detaliat al candidatului (în format Europass);
 7. copie după dovada plăţii taxei de procesare a dosarului (35 de lei);

 

Observaţii:

 • punctele 1 a), b) şi c) sunt alternative, nu cumulative.
 • documentele de la punctele 3, 4, 5 şi 6 se transmit dacă au intervenit schimbări faţă de momentul aderării care necesită actualizarea documentelor în arhiva ATR sau dacă aceste documente nu au fost depuse în dosarul de aderare.

Dosarul poate fi transmis prin e-mail, prin poştă sau fax pe adresa ATR. Dosarul este analizat de Consiliul Director în prima şedinţă după primirea dosarului complet, iar candidaţii devin membri titulari de la data hotărârii Consiliului Director în acest sens şi sub rezerva dovezii de plată a cotizaţiei de membru titular al ATR. Consultaţi pagina de internet privind titularizarea ca persoană fizică.

Înapoi sus

Cum pot deveni membru titular persoană juridică?

Pentru a vă titulariza ca membru titular persoană juridică trebuie să completaţi şi să actualizaţi dosarul dvs. de aderare cu câteva dovezi suplimentare. Dosarul de titularizare pentru persoane juridice trebuie să conţină dovezi ale statutului şi obiectului de activitate al firmei în domeniul traducerii şi dovezi ale experienţei în traducere şi / sau interpretariat. Conţinutul dosarului de titularizare la categoria membru titular persoană juridică:

 

 1. dovezi ale statutului şi obiectului de activitate al firmei în domeniul traducerii şi interpretariatului; 
  • a) copie după actul care certifică statutul legal al firmei (CUÎ) şi faptul că are ca obiect principal de activitate traducerile;
  • b) dacă de la a) nu rezultă că obiectul principal de activitate al firmei îl constituie traducerile, copie după articolul din statut care menţionează acest lucru (cod CAEN 7430);
 2. copie după certificat constatator de dată recentă;
 3. dovada a cel puţin 2 ani de activitate în domeniul traducerilor (atestată prin recomandări, copii după documente administrative doveditoare pentru fiecare limbă în/din care traduce);
 4. CV detaliat după modelul standard ATR al directorului / managerului / patronului firmei sau al reprezentantului acesteia în asociaţie, din care să rezulte că are profesia de traducător;
 5. copie după dovada plăţii taxei de procesare a dosarului (35 de lei).

 

Observaţii:

 • punctele 1 a) şi b) sunt alternative, nu cumulative.
 • documentele de la punctele 4 se transmit dacă au intervenit schimbări faţă de momentul aderării care necesită actualizarea documentelor în arhiva ATR sau dacă aceste documente nu au fost depuse în dosarul de aderare.

Dosarul poate fi transmis prin e-mail, prin poştă sau fax pe adresa ATR. Dosarul este analizat de Consiliul Director în prima şedinţă după primirea dosarului complet, iar candidaţii devin membri titulari de la data hotărârii Consiliului Director în acest sens şi sub rezerva dovezii de plată a cotizaţiei de membru titular al ATR. Consultaţi pagina de internet privind titularizarea ca persoană juridică.

Întrebări şi răspunsuri frecvente despre cotizaţii

Cum se determină cuantumul cotizaţiilor?

Cuantumul cotizaţiilor este stabilit de Adunarea Generală a ATR în funcţie de cheltuielile operaţionale pe care asociaţia trebuie să le acopere, precum şi în funcţie de beneficiile oferite diferitelor categorii de membru. Consultaţi cuantumul actual al cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

Cotizaţia este o sumă fixă sau un procent din venituri / cifra de afaceri?

Cotizaţia la ATR este o sumă fixă, achitată anual. Cotizaţia diferă în funcţie de categoria de membru. În afară de cotizaţia anuală, nu există alte taxe sau contribuţii obligatorii. Consultaţi instrucţiunile privind achitarea cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

Când trebuie să-mi reînnoiesc afilierea la ATR?

Reînnoirea afilierii membrilor şi plata cotizaţiei pentru un nou an calendaristic (anul N) se efectuează în cursul trimestrului IV al anului precedent (anul N-1). Astfel, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie, membrii sunt rugaţi să achite cotizaţia pentru anul următor. Consultaţi instrucţiunile privind achitarea cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

Cum pot să-mi reînnoiesc afilierea la ATR?

Pentru a vă reînnoi afilierea pentru încă un an, vă rugăm să achitaţi cotizaţia pentru următorul an. Consultaţi instrucţiunile privind achitarea cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

Care sunt modalităţile acceptate pentru plata cotizaţiei?

În momentul de faţă, modalităţile acceptate pentru plata cotizaţiei în acest moment sunt transferul bancar din contul dvs. în contul ATR, transferul prin Internet banking, depunerea în numerar în contul ATR la orice agenţie a băncii unde are ATR deschis cont, plata prin Moneybookers în contul ATR de Moneybookers şi plata în numerar.

Înapoi sus

Pentru cât timp sunt considerat membru după aderare?

După aprobarea dosarului de aderare, sunteţi considerat membru atâta timp cât achitaţi cotizaţia anuală. Pentru a vă bucura de beneficiile şi de publicaţiile ATR trebuie să aveţi cotizaţia achitată la zi. Încetarea calităţii de membru intervine în următoarele situaţii:

 • neplata cotizaţiei de membru;
 • retragere;
 • excludere;
 • pierderea calităţii de persoană juridică, respectiv deces sau pierderea drepturilor civile, în cazul persoanelor fizice;
 • schimbarea obiectului de activitate.

Înapoi sus

Nu-mi permit să reînnoiesc afilierea în acest moment. Ce se întâmplă cu afilierea mea?

În cazul în care nu puteţi să achitaţi cotizaţia pe anul următor (anul N) până în 31 decembrie (anul N-1), ATR vă oferă o perioadă de graţie pentru achitarea cotizaţiei între 1 ianuarie şi 15 februarie (anul N). În cazul neachitării cotizaţiei, la 15 februarie (anul N) intervine suspendarea din calitatea de membru al ATR, iar la 31 martie (anul N) sunteţi exclus din ATR în mod automat, conform Statutului şi Regulamentului intern al ATR (Capitolul III). Pe durata suspendării sau după excluderea din ATR, nu vă veţi putea bucura de beneficiile şi publicaţiile ATR. Puteţi redeveni membru al ATR, în momentul în care reuşiţi să achitaţi cotizaţia pe anul în curs. Veţi fi repus în drepturi în termen de 5-7 zile lucrătoare de la confirmarea plăţii cotizaţiei pe anul în curs, bucurându-vă din nou de beneficiile şi de publicaţiile ATR. Consultaţi instrucţiunile privind achitarea cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

Am fost membru al ATR, dar mi-am pierdut calitatea de membru din cauza neplăţii cotizaţiei. Cum pot să devin din nou membru al ATR?

Dacă aţi fost membru în trecut, dar aţi fost exclus din ATR din cauza neplăţii cotizaţiei, puteţi redeveni membru în orice moment. Trebuie doar să achitaţi cotizaţia pe anul în curs şi veţi fi repus în drepturi în termen de 5-7 zile lucrătoare de la confirmarea plăţii cotizaţiei pe anul în curs, bucurându-vă din nou de beneficiile şi de publicaţiile ATR. Consultaţi instrucţiunile privind achitarea cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

Am achitat din greşeală o sumă mai mare decât era nevoie pentru cotizaţia la ATR. Ce se întâmplă?

Suma suplimentară achitată nu se pierde, ci se raportează pentru anul următor, scăzându-se din cotizaţia de plată pentru următorul an. Dacă nu sunteţi sigur cât aveţi de achitat pentru anul următor, vă rugăm să contactaţi Trezorierul ATR.

Înapoi sus

Există o reducere a cotizaţiei dacă ader după mijlocul anului?

Da. În cazul aderării după 1 iulie, se achită jumătate din cotizaţia anuală pentru categoria de membru aleasă. Consultaţi instrucţiunile privind achitarea cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

ATR oferă reduceri la plata cotizaţiei pentru studenţi?

În cadrul ATR, există o categorie specială de membri pentru studenți: membru debutant. Pentru această categorie de afiliere pot opta studenţii, masteranzii sau doctoranzii la un program acreditat de studii în traductologie, terminologie sau interpretariat. Cotizaţia pentru această categorie este de 1/2 din cotizaţia pentru membrii titulari. Consultaţi instrucţiunile privind achitarea cotizaţiilor pe pagina de internet privind cotizaţiile: http://www.atr.org.ro/en/membri/cotizatii

Înapoi sus

ATR oferă reduceri la plata cotizaţiei pentru pensionari?

Asociaţia Traducătorilor din România se adresează şi reprezintă traducătorii, terminologii, revizorii şi interpreţii activi (care câştigă cel puţin o partea din veniturile lor din prestarea serviciilor de traducere şi / sau interpretariat). Ca atare, în momentul de faţă, nu oferim reduceri pentru pensionari. Traducătorii şi interpreţii pensionari se pot bucura în continuare de serviciile gratuite oferite de ATR comunităţii profesionale (seminare gratuite, ATR Blog, articolele gratuite din revista ATR Flash etc.).

Înapoi sus

ATR oferă reduceri la plata cotizaţiei pentru cadre didactice?

Asociaţia Traducătorilor din România se adresează şi reprezintă traducătorii, terminologii, revizorii şi interpreţii activi (care câştigă cel puţin o partea din veniturile lor din prestarea serviciilor de traducere şi / sau interpretariat). Ca atare, în momentul de faţă, nu oferim reduceri pentru cadre didactice. Cadrele didactice interesate pot adera la ATR la categoria de membru aderent, dacă îndeplinesc condiţiile de aderare de la această categorie, sau se pot bucura în continuare de serviciile gratuite oferite de ATR comunităţii profesionale (seminare gratuite, ATR Blog, articolele gratuite din revista ATR Flash etc.).

Înapoi sus

Cum sunt folosite cotizaţiile membrilor?

Cotizaţiile membrilor sunt principala sursă de venituri a ATR, alături de încasările din seminare online sau prezenţiale. Aceste fonduri permit asociaţiei să acopere cheltuielile operaţionale dintr-un an, să întreţină site-urile web ale asociației, să organizeze sesiuni de formare online şi prezenţiale, să producă publicaţii premiate cum ar fi ATR Flash, revista trimestrială a ATR publicată online, ATR Blog (locul 5 în concursul internaţional Top 100 Language Professionals Blogs 2010 şi locul 11 în ediţia 2011 a aceluiaşi concurs), broşuri de educare a clienţilor, cum ar fi binecunoscutul ghid internaţional „Traducerea. Alegerea serviciilor de traducere adecvate” (2007) sau studii de piaţă de anvergură cum ar fi „Tendinţe de evoluţie a pieţei de traduceri din România” (2008). De asemenea, fondurile strânse permit achitarea cotizaţiilor anuale de afiliere a ATR la organizaţii internaţionale, cum ar fi Federaţia Internaţională a Traducătorilor (FIT) şi EULITA. Fiind o organizaţie non-profit, ATR nu realizează profit anual, toate fondurile asociaţiei fiind utilizate în scopul îndeplinirii misiunii şi obiectivelor statutare. În momentul de faţă, ATR nu are angajaţi, activitatea asociaţiei bazându-se 100% pe voluntariat din partea membrilor. Pentru informaţii suplimentare, puteţi consulta Raportul trienal de activitate al ATR (2008-2011).

Înapoi sus

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Fiţi alături de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

Căutare evenimente

Ştiri din lume

Ştiri ATR Blog

 • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
  The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
 • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (începere din 1 aprilie)
  Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...