Membru titular persoan? fizic?

Ce este titularizarea?

Titularizarea este procedura de trecere de la statutul de membru aderent sau debutant la statutul de membru titular. Membrii aderen?i sau debutan?i ai ATR sunt eligibili pentru titularizare dac? sunt membri activi ai ATR de cel pu?in 3 ani, cu cotiza?ia achitat? la zi ?i cu cet??enie român?.

Membrii titulari au, în plus fa?? de membrii aderen?i sau debutan?i, dreptul de a vota în Adunarea General? a ATR ?i de a candida în structurile ATR, precum ?i dreptul de a utiliza sigla ATR.

Obliga?iile membrilor titulari ai ATR sunt:

  • s? achite la timp cotiza?ia anual? corespunz?toare categoriei de membru titular persoan? fizic? (pentru detalii consulta?i pagina de Cotiza?ii);
  • s? participe la Adunarea General? a ATR în persoan? sau prin procur?;
  • s? respecte Codul deontologic, Statutul ?i Regulamentul intern al ATR.

Drepturile ?i obliga?iile membrilor titulari sunt prev?zute în Statutul ATR (Capitolul III – art. 16-19)

Componen?a dosarului de titularizare:

  1. dovada unei activit??i suficiente în cadrul ATR (articole publicate în publica?iile ?i pe site-urile ATR, prezent?ri la conferin?e, seminarii ?i sesiuni de formare organizate de ATR, participarea în cadrul comitetelor ATR, sus?inerea activit??ii ATR prin alte mijloace verificabile etc.);
  2. dovada a minimum 30 de ore de formare continu? în ultimii 3 ani (fi?? de formare profesional? continu? dup? modelul ATR);
  3. copie dup? dovada pl??ii taxei de procesare a dosarului.

Dosarul este analizat de Consiliul director în prima ?edin?? dup? primirea dosarului complet, iar candida?ii devin membri titulari de la data hot?rârii Consiliului director în acest sens ?i sub rezerva aducerii dovezii de plat? a cotiza?iei de membru titular al ATR. În cazul în care dosarul de titularizare este respins de c?tre Consiliul director al ATR sau dac? membrii nu confirm? plata cotiza?iei la nou categorie, ace?tia î?i p?streaz? statutul anterior.

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Întreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre aderare ?i categoriile de membru din ATR.