Membru titular persoan? juridic?

Ce este titularizarea?

Titularizarea este procedura de trecere de la statutul de membru aderent sau debutant la statutul de membru titular. Aceast? categorie este deschis? exclusiv institu?iilor sau departamentelor cu obiectul principal de formare la nivel masteral a traduc?torilor, terminologilor, interpre?ilor de conferin??. Sunt eligibile pentru titularizare masterate care au cel pu?in 3 cadre didactice care sunt membre active ale ATR de cel pu?in 3 ani, cu cotiza?ia achitat? la zi.

Membrii titulari au, īn plus fa?? de membrii aderen?i sau debutan?i, dreptul de a vota īn Adunarea General? a ATR ?i de a candida īn structurile ATR, precum ?i dreptul de a utiliza sigla ATR.

Obliga?iile membrilor titulari ai ATR sunt:

  • s? achite la timp cotiza?ia anual? corespunz?toare categoriei de membru titular persoan? juridic? (pentru detalii consulta?i pagina de Cotiza?ii);
  • s? participe la Adunarea General? a ATR īn persoan? sau prin procur?;
  • s? respecte Codul deontologic, Statutul ?i Regulamentul intern al ATR.

Drepturile ?i obliga?iile membrilor titulari sunt prev?zute īn Statutul ATR (Capitolul III – art. 16-19).

Componen?a dosarului de titularizare la categoria membru titular persoan? juridic?:

  1. dovada unei activit??i suficiente īn cadrul ATR (articole publicate īn publica?iile ?i pe site-urile ATR, prezent?ri la conferin?e, seminarii ?i sesiuni de formare organizate de ATR, participarea īn cadrul comitetelor ATR, sus?inerea activit??ii ATR prin alte mijloace verificabile etc.);
  2. copie scanat? sau xerox dup? actul care certific? statutul institu?iei sau departamentului cu obiectul principal de formare la nivel masteral a traduc?torilor, terminologilor, interpre?ilor de conferin??;
  3. copie xerox dup? dovada pl??ii taxei de titularizare.

Dosarul este analizat de Consiliul director īn prima ?edin?? dup? primirea dosarului complet, iar candida?ii devin membri titulari de la data hot?rārii Consiliului director īn acest sens ?i sub rezerva aducerii dovezii de plat? a cotiza?iei de membru titular al ATR. Īn cazul īn care dosarul de titularizare este respins de c?tre Consiliul director al ATR sau dac? membrii nu confirm? plata cotiza?iei la nou categorie, ace?tia ī?i p?streaz? statutul anterior.

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Īntreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre aderare ?i categoriile de membru din ATR