Studii ?i analize privind pia?a de traduceri ?i interpretariat

Studiul „Tendin?e de evolu?ie a pie?ei de traduceri din Romānia”

Analiza se bazeaz? pe un sondaj desf??urat īntre 22 septembrie ?i 22 octombrie 2007 ?i vizeaz? modul de organizare ?i de activitate a prestatorilor de servicii de traducere romāni, serviciile oferite, tipurile de clien?i ?i pie?ele deservite, ?i analizeaz? diferite aspecte ale evolu?iei pie?ei interne ?i externe de traduceri, cum ar fi evolu?ia num?rului de clien?i, a cifrei de afaceri ?i a cererii de servicii de traducere ?i impactul acestora asupra pie?ei de traduceri. R?spunsurile la chestionar contureaz? un profil al prestatorului de servicii de traducere romān ?i conduc la concluzii ?i previziuni privind evolu?ia viitoare a sectorului de traduceri din Romānia.

Studiul a fost elaborat de Cristiana Cobli?, traduc?tor de englez?, francez?, spaniol? ?i pre?edinte al ATR, pentru Asocia?ia Traduc?torilor din Romānia.

Desc?rca?iFi?ier PDF

Tendin?e de evolu?ie a pie?ei de traduceri din Romānia

Studiul „Percep?ia traduc?torilor romāni īn privin?a standardului european SR EN 15038”

Asocia?ia Traduc?torilor din Romānia (ATR) a efectuat un sondaj de opinie cu obiectivul de a evalua percep?ia comunit??ii traduc?torilor asupra standardului SR EN 15038, la mai bine de un an de la adoptarea acestuia īn ?ara noastr?.

Īntre 8 ?i 29 februarie 2008, ATR a invitat traduc?torii activi s?-?i exprime p?rerea īn privin?a standardului european privind serviciile de traducere. Studiul a fost deschis oric?rui traduc?tor care a dorit s? participe la sondaj. R?spunsurile ob?inute sunt bazate pe experien?a profesional? proprie a fiec?rui respondent. S-au īnregistrat 78 de r?spunsuri, o rat? de r?spuns de aproximativ 3%.

Desc?rca?iFi?ier PDF

Percep?ia traduc?torilor romāni īn privin?a standardului european SR EN 15038

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

Īn 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din Romānia a īnaintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?inānd observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

Īn 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pān? īn 6 februarie a.c.

De asemenea, īn 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

 

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

  • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
    The Finnish young authorsā€™ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated inĀ SysmƤ, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
  • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (Ć®ncepere din 1 aprilie)
    Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenÅ£ilor de universitate sau instituÅ£ii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să Ć®ÅŸi completeze cunoştinÅ£ele dobĆ¢ndite Ć®n timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, Ć®n special cu cea a Parlamentului European. CandidaÅ£ii la un stagiu de traducere...